Звернення учасників круглого столу «Актуальні питання розвитку деревообробної галузі України»

  • Президенту України,
  • Верховній Раді України,
  • Кабінету Міністрів України

Звернення учасників

круглого столу «Актуальні питання розвитку деревообробної галузі України» від 15 травня 2019 року, м. Львів

 

Деревообробна галузь вносить свій вклад у валовий внутрішній продукт України, створює робочі місця та наповнює державний та місцеві бюджети. Протягом останніх років, через відсутність державної політики розвитку лісопромислового сектору економіки, накопичилось безліч проблемних питань, які потребують негайного вирішення, а саме:

— відсутня державна програма розвитку лісового господарства та вітчизняного деревообробного виробництва;

—  відсутні нормативні акти, які регулюють відносини виробників круглих лісоматеріалів та споживачів вказаної сировини;

— постійні односторонні зміни порядку торгівлі деревиною негативно впливають на роботу підприємств та інвестиційну привабливість деревообробки, особливо глибокої переробки, яка потребує значних капіталовкладень;

— ціноутворення в умовах фактичної «сировинної монополії» державних та комунальних підприємств не відповідає ринковим умовам та коливанням цін на світових ринках, що унеможливлює ритмічну роботу та зменшує конкурентоздатність вітчизняних підприємств;

— відсутній фактичний загальнодержавний баланс і прогнози заготівлі і споживання деревини по видах продукції, які мають бути основою для регулювання ринку та інвестиційної діяльності;

— формування лотів для продажу на аукціонах, сортування та облік товарних партій деревини часто здійснюється із порушенням вимог чинних стандартів та не враховують подальший напрямок використання сировини, що призводить до додаткових втрат виробників;

— несприятлива кредитна політика ускладнює розвиток деревообробних підприємств, зокрема глибокої переробки, яка дає високу додану вартість та нові робочі місця;

— система управління лісовим господарством є неефективною;

— власні деревообробні цехи лісогосподарських підприємств не є учасниками ринку деревини, отримують сировину за собівартістю, а тому мають можливість демпінгувати на ринку продукції переробки, що суперечить Господарському Кодексу України щодо рівних умов для всіх учасників ринку.

Ситуація ускладнюється тим, що роками центральний орган виконавчої влади з питань лісового господарства очолюють керівники, які не мають досвіду роботи в галузі та фахової освіти, а рішення приймаються в односторонньому порядку, без врахування інтересів тих, кого вони стосуються. Натомість функції державного регулювання у галузі деревообробки розмиті між різними відомствами.

Зазначені фактори призводять до нестабільної роботи деревообробки, унеможливлюють подальший технологічний розвиток підприємств та їх інвестиційну привабливість.

Відсутність державної політики в лісопромисловому секторі призводить до гальмування розвитку малого та середнього бізнесу, який має бути основою економіки. Для прикладу, частка малих і середніх підприємств у частці ВВП України доходить до 10 %, тоді як у сусідній Польщі — 47 %.

Зважаючи на викладене, звертаємося до Вас з пропозиціями:

  1. Створити Раду лісового сектору економіки при Кабінеті Міністрів України, до якої, зокрема, включити представників постійних лісокористувачів, галузевих та регіональних асоціацій деревообробних підприємств, місцевих громад, екологів та інших заінтересованих сторін, що дасть можливість розробляти та впроваджувати єдину зважену державну політику у сфері використання лісових ресурсів.
  2. Розробити та ухвалити за участі всіх заінтересованих сторін, незалежних фахівців, галузевих і територіальних асоціацій:
  • Державної програми розвитку деревообробного сектору економіки.
  • Закону України “Про ринок деревини”, який дасть можливість: запровадити прозорий ринок деревини через відкриті аукціонні торги; розвивати малі та середні підприємства — основу територіальних громад; стимулюватиме глибоку переробку деревини; встановити прозорий механізм формування справедливої ціни на деревину в умовах фактичної “сировинної монополії”.
  1. Провести аудит лісового та деревообробного сектору економіки, за результатами якого здійснити реформування системи управління зазначених галузей з метою підвищення ефективності їх економічної діяльності.

За дорученням учасників круглого столу,

Голова  Асоціації

Похожие записи

Добавить комментарий