Лесная реформа в Украине: предпосылки, условия, варианты

Ниже протокол совещания в Минагрополитики ( 18.01.2016 ) по вопросам подготовки реформ лесного сектора и текст доклада М.Попкова

ПРОТОКОЛ

зустрічі з експертами Світового банку, реализующими проект ФЛЕГ щодо підготовки та стану реформування лісового сектору

Дата проведення наради:  18 січня 2016 року

Місце проведення: студія селекторного зв’язку Міністерства аграрної політики та продовольства України  (вул. Хрещатик,24, к. 308)

Головував Краснопольський Я.В.  — перший заступник Міністра аграрної політики  та продовольства України

Присутні:

Топчій В.М. — директор Департаменту землеробства та технічної політики в АПК Мінагрополітики;

Степанюк В.Р.- начальник управління використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, удосконалення земельних відносин Мінагрополітики;

Бондарчук О.М. — головний спеціаліст управління використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, удосконалення земельних відносин Мінагрополітики;

Ковальчук О.П.- Голова Державного агентства лісових ресурсів України;

Юшкевич Х.В.- Перший заступник Голови Держлісагентства;

Романовський В.Ф. — начальник Управління лісового господарства та відтворення лісів Держлісагентства;

Байраківська Г.Б. — начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Держлісагентства;

Дудка В.П.- завідувач юридичного сектору Держлісагентства;

Полякова Л.В. —  головний спеціаліст сектору міжнародних відносин Держлісагентства;

Марчук Ю.М.- національний координатор проекту FLEG, завідувач кафедри дендрології та лісової селекції НУБіП;

Слензак О.- представник Світового банку;

Коваленко О.- представник Світового банку;

Попков М.- представник Світового банку;

Сторожук В.- представник Світового банку;

Листопад О.- представник Світового банку;

Сторчоус О.- представник Світового банку;

Шпильківська О.В. — прес-служба Держлісагентства;

Гвоздецький С.В.- прес-служба Держлісагентства.

1. Круглий стіл відкрив Перший заступник Міністра аграрної політики  та продовольства України Я.В. Краснопольський.

У вступному слові головуючим зазначено, що зустріч організовано Мінагрополітики з метою конструктивного обговорення зауважень експертів Світового банку щодо підготовки та стану реформування лісової галузі.

«Мінагрополітики отримало лист Світового банку із переліком питань щодо проблем реформування лісового господарства. Керівництво Міністерства вже організовувало круглий стіл за участі народних депутатів, експертів та представників ЗМІ та Держлісагентства. Тому вважаємо, що тільки спільне обговорення проблемних питань та обмін досвідом можуть дати плідні результати».

Слово було надано О. Слензаку. Старший координатор проектів Світового банку зауважив, що експерти Світового банку мають бажання не тільки донести до Мінагрополітики напрацювання ФЛЕГ і звернути увагу на питання, порушені в листі Світового банку, а й обговорити проблеми лісового господарства. Разом з тим було зазначено, що Світовим банком двічі трижды  (у марте, жовтні та грудні 2015 року) проводились совещание и  круглі столи для презентації можливих напрямів реформування інституційної структури лісового господарства.

2. Бачення експертами ФЛЕГ питань стану лісового сектору і реформування лісової галузі презентував  М. Попков.

У своїй доповіді експерт зупинився на двох питаннях: 1) стан галузі і необхідність проведення реформ; 2) висловлення зауважень до концепції реформування, запропонованої Держлісагентством. Зокрема, експертом презентовано:

 • Експертну оцінку виконання різними владними структурами функцій управління.
 • Основні тези щодо ключових питань, які потребують вирішення.
 • Пояснення збільшення доходів державних лісогосподарських підприємств.
 • Оцінку рівня заробітної плати в системі Держлісагентства.
 • Зменшення обсягів створення нових лісів та скорочення працівників лісової охорони.
 • Відношення до експорту деревини та стану розвитку деревообробної галузі.
 • Виконання плану заходів Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
 • Хід проведення реформ у лісовому господарстві у 2015 році.
 • Зменшення бюджетного фінансування галузі та його наслідки.
 • Проблеми, що можуть виникнути при ліквідації державних лісогосподарських підприємств як юридичних осіб.
 • Можливі форми створення нового господарюючого суб’єкта.

Крім того, доповідачем зауважено, що:

 • На півдні України ведеться не классическое лісове господарство, а защитное лесовыращивание и проводяться агролісомеліорациятивні заходи. Південні регіони не потрібно включати до єдиної господарюючої структури.
 • Необхідно забезпечити бюджетне фінансування півдня, сходу України, проектних та наукових установ галузі.
 • Необхідно провести как профессиональное, так  и громадське обговорення шляхів реформування.

Нормативно-правове забезпечення утворення державного лісогосподарського об’єднання представив  В.Сторожук.

Доповідач схематично презентував можливі форми реформування інституційної структури та створення державного лісогосподарського об’єднання. Було запроновано три моделі:

 1. Утворення державного лісогосподарського підприємства.
 2. Створення державного обласного лісогосподарського об’єднання із надоб’єднанням.
 3. Створення державного лісогосподарського об’єднання із регіональним відокремленим підрозділом.

Експертом представлено конкретні кроки, необхідні для створення лісогосподарської корпорації та зазначено про довгостроковість впровадження будь-якої форми господарюючого суб’єкта.

Крім того, доповідачем проаналізовано функції секретаріату правління, ради директорів та наглядової ради лісогосподарської корпорації.

До доповідей були такі запитання:

 • Ковальчук О.П. — щодо можливих внесків до фонду виконання спільних проектів лісогосподарської корпорації. Головою Держлісагентства зазначено, що лісогосподарські підприємства, які знаходяться в різних кліматичних та економічних умовах не можуть робити однакові відрахування до такого фонду відповідно до чинного законодавства.

Під час обговорення цього запитання учасники зустрічі погодились з тим, що воно потребує додаткового вивчення.

 • Бондарчук О.М. — щодо функцій Мінагрополітики щодо лісогосподарської корпорації.
 • Сторожуком В.Ф. зазначено, що Мінагрополітики у запропонованій ним формі реформування інституційної структури залишатиметься головним розпорядником бюджетних коштів та матиме право робити подання на призначення генерального директора лісогосподарської корпорації.

У ході обговорень презентацій експертів висловлена така позиція:

3. Ковальчук О.П. подякував доповідачам за критичні зауваження та закликав до конструктивного вирішення порушених питань. Головою Держлісагентства зазначено:

 • Різниця між цінами внутрішнього та зовнішнього ринку існує і щорічно державні лісогосподарські підприємства втрачають дохід внаслідок цього. Держлісагентством проведена робота щодо удосконалення системи продажу необробленої деревини. Було проведено значну кількість зустрічей робочої групи з цього питання, проект змін підготовлено та узгоджено зацікавленими сторонами і найближчим часом буде передано в Мінагрополітики для погодження.
 • Держлісагентство запровадило електронний облік деревини, поєднаний з бухгалтерським. Однак придбання  відповідного обладнання та навчання фахівців потребують додаткового фінансування  у південно-східних  областях.
 • За ініціативи Держлісагентства ще в листопаді 2015 року розпочата робота із впровадження електронних закупівель. Крім того, Держлісагентство готове перейти до післяпорогових електронних закупівель товарів та послуг, яких щорічно закуповується на 7 млрд гривень. Ми вже маємо результати, оскільки за два місяці впровадження електронних закупівель державні підприємства зекономили понад 9 млн грн.
 • Враховуючи ситуацію із недостатнім рівнем фінансової підтримки державою  ведення лісового господарства, єдиним шляхом щодо забезпечення належного фінансування ведення лісового господарства в південних та східних областях є створення єдиного господарюючого суб’єкта. Це надасть можливість вирівняти заробітну плату в різних регіонах України та створити належну фінансову підтримку цих регіонів.  Головою Держлісагентства зазначено, що для створення такого єдиного підприємства потрібно 6 місяців.
 • Пропозиція Держлісагентства щодо створення єдиного державного підприємства не передбачає звільнень працівників, тому не буде необхідності здійснення повних виплат, як було зазначено у доповіді М.Попкова.
 • Кількість податків і місце їх сплати після реформування не зміниться. Також зазначено, що потрібно робити конкретні кроки, направлені на покращення фінансового забезпечення ведення лісового господарства.

Крім того, Голова Держлісагентства запросив експертів Світового банку делегувати юристів для проведення наради у Держлісагентстві з метою обговорення юридичних переваг та недоліків створення державного лісогосподарського підприємства або лісогосподарської корпорації з метою напрацювання найбільш прийнятного варіанта  реформування.

Разом з цим зазначено, що політичну відповідальність за вибір моделі господарюючого суб’єкта керівник Держлісагентства бере на себе.

Я.В. Краснопольський зазначив, що реформування мало бути втіленим вже сьогодні, оскільки часу на обговорення було більш ніж достатньо (2 роки). Тому, враховуючи недостатній рівень фінансування лісогосподарської діяльності та ситуацію, яка склалась в державі, ми повинні прийняти  остаточне рішення.

М. Попков подчеркнул, що реформування необхідне, та підтвердив, що лісова компанія Латвії дійсно ефективно веде лісове господарство, однако условия и масштабы хозяйствования в Латвии и Украине не сопоставимы, а принятая форма организации государственной хозяйственной структуры Латвии (LVM), – акционерное общество, не подходит для бездоходных областей и не получит поддержки в Украине. Але Потрібно зважено підходити до реформування, яке необхідно проводити на основі економічних розрахунків. Зазначено, що експерти Світового банку не мали нагоди бачити обґрунтування створення єдиного лісогосподарського підприємства, тому не мають можливості обґрунтувати свою позицію з цього питання, а критика реформування направлена на недопущення помилок у ході цього процесу. Також зауважено, що на цьому етапі галузь не має необхідного часу на реформування, допомога галузі потрібна негайно для збереження професійних кадрів и не допущения паралича работы предприятий, не имеющих возможности самофинансирования.

На зауваження експерта О.П. Ковальчук відповів, що з метою забезпечення роботи в східних та південних областях Держлісагентство проводить роботу щодо:

 • виділення повного обсягу бюджетного фінансування у першому кварталі;
 • підготовки пропозицій щодо внесення змін до бюджету;
 • розробки механізму надання поворотної фінансової допомоги державними лісогосподарськими підприємствами ресурсних областей підприємствам, що потребують бюджетного фінансування.

Я.В. Краснопольський підкреслив, що процес підготовки змін до бюджету лише розпочато, і раніше березня не можна очікувати отримання конкретних результатів, тоді як допомога галузі потрібна вже сьогодні. Створення єдиного господарюючого суб’єкта допоможе вирішити дане питання.

О.Слензак на запит Держлісагентства щодо проведення зустрічі юристів з метою обговорення найкращого варіанта створення господарюючого суб’єкта зазначив, що всі пропозиції програми ФЛЕГ вже передані Держлісагентству, і запропонував спочатку вивчити ці матеріали.

Я.В. Краснопольський наголосив, що експерти Світового банку аналізували лише створення лісогосподарської корпорації і не вивчали питання створення єдиного державного лісогосподарського підприємства, тому така зустріч була б корисною з метою узгодження позицій двох сторін.

В. Сторожук зазначив, що рішення щодо створення господарюючого суб’єкта є політичним. В свою чергу, що стосується створення державного підприємства, то такий варіант є простішим, але процес реорганізації буде складнішим.

М. Попков ще раз наголосив на необхідності представлення Держлісагентством економічного обґрунтування створення державного підприємства, оскільки досі ці матеріали експертам Світового банку не надані.

О. Листопад зауважив, що у ході проведення Світовим банком круглого столу 17.12.2015 було зазначено, що економічно неефективні об’єкти не потрібно включати до складу господарюючого суб’єкта. Фактор часу є вирішальним, але не потрібно проводити реформи без експертного прозорого обговорення. Експерт зазначив, що Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки у відношенні до лісового господарства не містить попередніх пропозицій експертів, що долучались до її розробки.

О. Сторчоус зазначив, що до залучення юристів у процес реформування необхідно підготувати економічне обґрунтування розглянутих моделей.

Ю.М. Марчук зазначив, що рівень бюджетного фінансування лісового господарства є найнижчим за всі роки Незалежності України. На жаль, ми не можемо покласти витрати на ведення лісового господарства Херсонської області на собівартість лісового господарства Житомирської області. Робоча група, створена при Держлісагентстві, рекомендувала створення пілотних проектів з метою опрацювання механізмів створення лісогосподарських об’єднань. Лісогосподарська корпорація не зможе вирішити всіх проблемних питань ведення лісового господарства. Без бюджетного фінансування нормальне функціонування лісових підприємств півдня та сходу неможливе.

О. Слензак зазначив, що обговорення реформування повинно бути публічним із запрошенням всіх зацікавлених сторін. У східних та південних регіонах України, як регіонах де лісове господарство не орієнтоване на прибуток, запропоновано розробити окрему програму для отримання бюджетного фінансування лісогосподарської діяльності. Потрібно шукати оптимальний варіант господарюючого суб’єкта. Також запропонував порушити питання про виключення з лісової економіки підприємств півдня та сходу.

Я.В. Краснопольський зазначив, що існує заборона щодо розробки нових програм. Мінагрополітики спільно з Держлісагентством до останнього вносили пропозиції щодо необхідного фінансування лісової галузі. Ці пропозиції були обговорені як в Мінфіні, так і у Комітеті з питань бюджету Верховної Ради України в ніч перед голосуванням Закону України про державний бюджет на 2016 рік. Однак при розподілі бюджетного фінансування наприкінці року не зважали на важливість лісового господарства для екологічної безпеки держави. Зважаючи на це, перший заступник Міністра наголосив на вкрай важливому процесі реформування інституційної структури для забезпечення стабільності лісового господарства та незалежності від політичних коливань. На його думку, більш логічним є перерозподіл коштів всередині створеної господарської структури.

Крім того, перший заступник Міністра акцентував увагу на листі Світового банку, в якому висловлені зауваження до процесу підготовки та стану реформування лісового сектору. Для міністерства дуже важливо знайти спільну позицію щодо вирішення питань у лісовому секторі.

Краснопольський Я.В. зазначив, що під час розмови Директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України, Європи та Центральної Азії Чімяо Фан запевнив про підписання листа, а не додатків. На жаль, є питання щодо використання змісту додатків у політичному аспекті.

М. Попков  погодився з тим, що  Директором Світового банку Чімяо Фаном підписувався лист, а не додатки, отвественность за содержание которых несут эксперты.

Підсумовуючи результати наради, Я.В. Краснопольський зазначив про:

 • необхідність розробки спільної позиції щодо зауважень експертів Світового банку та запропонував представникам Мінагрополітики, Держлісагентства, Світового банку та пану Марчуку Ю.М. узгодити спільну позицію щодо цих зауважень;
 • експерти Світового банку не повинні брати участь у політичних протистояннях, що точиться навколо лісового господарства;
 • у протокольному рішенні за результатами наради доцільно зазначити, що:
 • при опрацюванні питання створення єдиного господарюючого суб’єкта взяти до відома пропозиції Світового банку;
 • провести нараду юристів для узгодження позицій щодо створення єдиного господарюючого суб’єкта;
 • зобов’язати Держлісагентство більш активно висвітлювати напрями своєї діяльності.

О. Слензак зазначив, що експерти Світового банку можуть надати експертні висновки щодо того чи іншого питання, але не можуть  працювати над розробкою єдиного бачення проблеми. Запропонував замість участі у нараді ознайомитись із пропозиціями Світового банку.

М. Попков висловив зауваження щодо розбіжності позиції Мінагрополітики з позицією експертів Світового банку  стосовно окремих питань, висловлених у листі Світового банку.

Х.В. Юшкевич зазначила, що Концепція реформування лісового та мисливського господарства, яка була винесена на громадське обговорення з 18 травня по 18 червня 2015 року, була розроблена без конкретних пропозицій щодо утворення суб’єкта господарювання. Вона була затверджена попереднім складом Платформи реформ, яка складалась із 4 осіб. Що стосується презентації Головою Держлісагентства Концепції на колегії Мінагрополітики в жовтні 2015 року, то така Концепція була доопрацьована оновленим складом Платформи реформ у зв’язку із кадровими змінами.

О.Листопад зазначив, що лісогосподарська корпорація однозначно повинна підпорядковуватись Кабінету Міністрів України.

Я.В.Краснопольський підкреслив, що Кабінет Міністрів України не управляє суб’єктами господарювання, крім того існують законодавчі обмеження щодо втручання центрального органу виконавчої влади у господарську діяльність підпорядкованих підприємств. Зазначено, що керівник новоствореної структури буде призначений за конкурсом, що відбудеться у два етапи,  відповідно до чинного законодавства.

Підсумовуючи проведену зустріч, всі учасники погодились із необхідністю конструктивної співпраці та вибору оптимальної моделі суб’єкта господарювання.

Протокол складений

головним спеціалістом  сектору

міжнародних відносин Держлісагентства                                     Л.В. Поляковою

Протокол ПОГОДЖЕНО :

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України                                   Я.В. Краснопольський

Голова Державного агентства

лісових ресурсів України                                                                  О.П. Ковальчук

Координатор програми FLEG, Світовий банк                                                                                          О.О. Слензак

Похожие записи

Добавить комментарий