ОГЛЯД СТАНУ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Гармонізація лісового законодавства України та ЄС: контекст

Закон України «Про Загальнодержавну програма адаптації лісового законодавства України до законодавства Європейського Союзу» (2004), який встановив правові та організаційні засади досягнення відповідності національного законодавства до acquis communautaire[1] Європейського Союзу, залишається чинним, попри необхідність зміни ряду його новел [1].

Протягом тривалого часу державні органи влади розглядали досягнення гармонізації національного законодавства із законодавством Європейського Союзу як супутні, другорядні завдання, потенційно не загрозливі у разі їх не виконання. Переважно це було зумовлено загальнодержавною політикою багатовекторності, а також традиціями пострадянської школи державного управління. Зокрема, в державному управлінні лісами постулювалося переконання, що національна наука та практика ведення лісового господарства вже використовують найкращі європейські методи та підходи.

Загальний висновок дослідження з порівняльного аналізу лісового законодавства України та пов’язаних з ним правових актів на відповідність до законодавчої бази Європейського Союзу з питань сталого управління лісами, яке було виконане на початку реалізації Програми ФЛЕГ-І[2], полягав в тому, що «найближчим часом українське лісове законодавства не зможе задовольнити положення «лісового» acquis ЄС [1*[3]]. Причинами цього були відмінності у стратегічних оцінках ролі лісового господарства (як частина стратегії з розвитку сільських територій у ЄС, та як галузь виробництва в Україні), значна кількість європейських ініціатив , що стосувалися лише країн-членів та фінансувалися коштами ЄС (адаптація лісів до змін клімату, мережа Natura 2000[4]), а також необхідністю нести витрати на зміну національного законодавства (моніторинг лісів, національна лісова інвентаризація) або ж виконувати паралельні до країн ЄС дослідження (конкурентоздатність лісового сектора економіки, прогноз ринку лісоматеріалів) тощо.

Практика адаптації національного лісового законодавства до законодавства Європейського Союзу протягом останніх років, що виправдовувалася принципом ефективності, — за якого розвиток положень національного законодавства мав забезпечити, насамперед, досягнення цілей сталого лісового менеджменту, в тому числі визначених Лісовою Стратегією[5] Європейського Союзу, в рамках удосконалення національної правової системи, — на загал виявилася неефективною. Реального наближення українського лісового законодавства до законодавства ЄС не відбулося, а національні стратегічні пріоритети розвитку лісового сектору залишилися не сформованими.

В зв’язку із подіями Революції Гідності та підписанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [2], умови та відношення до завдань гармонізації законодавства України із законодавством ЄС суттєво змінилися. Важливою зміною з боку ЄС є пропозиція провести реальну гармонізацію законодавства у сферах, що представляють собою двосторонній інтерес: торгівля, безпека, секторальне співробітництво, фінанси та інші. Словник Співтовариства став винятково виразним, подібно до того як це було раніше у сфері енергетичного співробітництва з Україною, та стосувалося енергетичної безпеки ЄС [2*]. Україна отримала реальний шанс на гармонізацію законодавства, що охоплює передусім економічні аспекти співробітництва та таким чином закладає підвалини до подальшого приведення національного законодавства до acquis Європейського Союзу. Вирішальним фактором успішності діяльності з адаптації законодавства, як і раніше, залишається політична воля нести витрати, які як показує досвід країн Східної Європи, можуть бути достатньо високими  [3*].


[1] Acquis communautaire – корпус прав та обов’язків, загальний для всіх держав-членів Європейському Союзу

European Commission — Enlargement – Acquis http://ec.europa.eu/enlargement/policy/glossary/terms/acquis_en.htm

[2] Програма ФЛЕГ-1 «Вдосконалення систем правозастосування і управління в лісовому секторі країн східного напрямку Європейської політики добросусідства і Росії» http://fleg1.fleg.org.ua/

[3] * – посилання на список використаної літератури

[4] Мережа охоронних ділянок Natura 2000 http://natura2000.eea.europa.eu/#

[5] Council Resolution of 15 December 1998 on a forestry strategy for the European Union http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31999Y0226(01)

В. Сторожук

Похожие записи

Добавить комментарий