You are currently viewing УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА РУХОМ  ДЕРЕВИНИ В УКРАЇНІ ТА ПІДГОТОВКА ЗАКЛЮЧНИХ  ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ЗМІН ДО НАЦІОНАЛЬНОГО  ЗАКОНОДАВСТВА
Аналіз проблем правозастосування в лісовому секторі як розвинутих, так і країн, що розвиваються свідчить про зростаюче занепокоєння суспільства проблемами незаконних лісозаготівель, включаючи торгівлю, транспортування і переробку деревини незаконного походження. Накопичений світовий досвід вказує на те, що ефективна протидія можлива там, де налагоджено ефективний контроль за лісокористуванням, ведеться відстежування походження деревини, яка надходить в обіг, контролюється […]
Для доступа к данному материалу у вас должна быть активирована подписка: Доступ к материалам сайта на 1 месяц, Доступ к материалам сайта на 3 месяца или Доступ к материалам сайта на 6 месяцев