Удосконалення організаційно-правового забезпечення державного контролю в лісовому господарстві

Вступ
Державне управління здійснюється шляхом прийняття рішень, їх виконання та контролю за їх виконанням. Загальновідомо, що контроль у будь-якій управлінський системі ведеться з метою перевірки дотримання й виконання поставлених завдань, прийнятих рішень, тобто фактично після здійснення інших функцій управлінської діяльності.
Зазвичай контроль у сфері лісових відносин розглядають як складову частину екологічного контролю, який у свою чергу є однією з функцій управління у сфері природокористування та охорони довкілля.
Слід констатувати, що становлення, розвиток та здійснення державного контролю у лісовому господарстві відбувається досить повільно, долаючи певні перешкоди. На думку багатьох фахівців, однією з основних причин наростання негативних явищ у галузі є критичне зниження ефективності та дієвості механізмів контролю, яке відбувається на фоні низької якості нормативно-правового регулювання.
Незважаючи на провідну роль механізмів контролю у лісогосподарській діяльності, наведені питання не вивчалися вітчизняними фахівцями на системному рівні. Тому регіональною програмою «Правозастосування й управління в лісовому секторі країн східного регіону дії європейського інструмента сусідства та партнерства» (FLEG-2) у рамках запланованих заходів проведено комплексне дослідження організаційно-правових проблем здійснення контролю у лісовій галузі. Необхідність такого дослідження насамперед обумовлена визначенням актуальних проблем у цій сфері, пошуком способів їх вирішення у найближчій перспективі.
Зазначимо, що в Україні є багато державних органів, до функціональних обов’язків і прав яких входить контроль за діяльністю лісогосподарських підприємств як суб’єктів господарювання. Коло повноважень цих органів охоплює здійснення спеціального контролю, який передбачає більш детальну перевірку окремих напрямків діяльності державних та комунальних підприємств, які займаються веденням лісового господарства. Приміром, дотримання законодавства з пожежної безпеки, контролю за цінами, охорони праці, податкового, трудового, антимонопольного законодавства тощо.
Однак у цій роботі автор не проводить аналіз усіх держструктур, що мають право здійснювати контролюючі заходи у лісгоспах. Основна увага акцентується на суб’єктах загального та спеціального контролю, які стежать за веденням лісового господарства та використанням матеріальних ресурсів підприємствами галузі. Зокрема, повноваженнями загального контролю у лісовій галузі наділені як міністерства (Міністерство аграрної політики та продовольства й Міністерство екології та природних ресурсів), так і фахові інспекції – Державна екологічна інспекція та Державна фінансова інспекція України. Крім того, контролюючими повноваженнями наділене профільне відомство – Державне агентство лісових ресурсів України.
Цей перелік органів не є вичерпним, адже повноваження більшості з них тією чи іншою мірою поширюються на сферу лісового господарства. Приміром, Держгірпромнагляд України уповноважений перевіряти дотримання законодавчих вимог щодо охорони праці при проведенні лісосічних робіт, органи Держінспекції з питань праці контролюють дотримання трудового законодавства з боку роботодавців – керівників лісгоспів тощо. Прагнучи таким чином звузити надто широкий предмет аналізу, автор досліджує контролюючу діяльність лише «профільних» міністерств і відомств. Також дослідженням не охоплюється питання громадського контролю у лісовому господарстві через широту вказаної тематики. На думку автора, дане питання заслуговує окремого вивчення та обговорення. З аналогічних причин не загострюється увага на питаннях внутрішнього фінансового контролю на системі ДАЛРУ та підпорядкованих підприємствах. Очікується, що представлені аналітичні висновки будуть враховані зацікавленими державними органами у правотворчій діяльності, а також використані профільним лісовим відомством у реалізації організаційно-управлінських заходів. Книга також може бути 4
корисною для керівників лісгоспів, правників, журналістів, представників громадських організацій.
Частину запропонованих рекомендацій консультанти проекту планують реалізувати найближчим часом під час розробки законопроектів і підзаконних актів у частині змін лісового та суміжного законодавства.

[embed_doc url=»https://wood.openforest.org.ua/wp-content/uploads/2020/01/storchous_o._organiz-pravove_zabezpechennya_kontrolyu_v_lis_gosp_2014.pdf»]

О. Сторчоус

Похожие записи

Добавить комментарий