Удосконалення юридичної відповідальності за порушення лісового законодавства та протидія обігу незаконно добутих лісових ресурсів: рекомендації щодо внесення змін у законодавство

Вступ
Застосування заходів юридичного впливу за правопорушення найефективніше забезпечує захист не тільки прав і свобод людини, а також збереження та охорону довкілля і природних ресурсів, до яких, зокрема, належать ліси й лісові ресурси. Загальновідомо, що юридичній відповідальності за рівнем дієвості належить провідне місце серед інших видів соціальної відповідальності: політичної, моральної, релігійної тощо.
Ключовими обставинами, що зумовлюють необхідність всебічного і глибокого аналізу юридичної відповідальності за порушення лісового законодавства є кардинальні зміни, які відбулися в суспільстві й економіці із часу набуття Україною незалежності. Ухвалення нової редакції Лісового кодексу 2006 року, а також низки галузевих нормативних актів спричинило суттєві зміни як у профільному, так і в суміжному законодавстві.
Правниками доведено, що ефективність застосування юридичної відповідальності за порушення екологічного, зокрема, лісового законодавства залежить від багатьох факторів. Крім рівня правосвідомості, стану екологічного виховання та культури населення, вивченості причин та умов лісопорушень, пріоритетне місце посідає якість правових норм, що встановлюють юридичну відповідальність.
Сучасний стан правозастосування відповідальності у лісовій сфері вимагає комплексного узагальнення та аналізу практики, визначення конкретних шляхів удосконалення законодавства у цій сфері. На розгляд парламенту протягом останніх 20 років вносилися законопроекти, що пропонували лише епізодичні або поверхневі зміни до адміністративної і кримінальної відповідальності за лісопорушення. До того ж, значна частина з таких законопроектів через низьку якість чи інші причини була відхилена або залишилась нерозглянутою.
Особливо слід відмітити законодавство про адміністративні правопорушення. Воно є вкрай важливим інструментом протидії лісовим порушенням. Однак не відповідає вимогам часу. Існуючі склади адміністративних правопорушень практично не змінювалися з часу проголошення Україною незалежності, «перекочувавши» з радянського Кодексу УРСР про адміністративні правопорушення зразка 1984 року. До того ж, накопичені протиріччя та неузгодженості між Лісовим кодексом і законодавством про адміністративні правопорушення стали однією з причин зниження його ефективності.
Надзвичайно актуальним завданням нині є також пошук перспективних шляхів правового регулювання кримінальної та цивільно-правової відповідальності за порушення лісового законодавства.
Слід зазначити, що назріла об’єктивна потреба вдосконалення правового регулювання юридичної відповідальності за правопорушення у сфері охорони лісів й оперативного ухвалення відповідних нормативно-правових актів. Зволікання з цим сприяє зростанню кількості правопорушень і рівня протиправних діянь у цій галузі.
Тому в цьому звіті детально розглянуті напрямки вдосконалення інституту юридичної відповідальності за порушення лісового законодавства. Дослідженням встановлено, що нинішня нормативна база не відповідає вимогам належної охорони лісів від правопорушень. Очевидно, що велика кількість недоліків законодавства і надалі призводитиме до безкарного завдання шкоди та збитків лісам і лісовому господарству.
Зауважимо, що проблематика дослідження доволі складна, тому окремі питання потребують практичного вдосконалення. Їхня ефективність вимагає ретельного вивчення і врахування думки всіх зацікавлених сторін: лісівників, екологів, громадськості, контролюючих і правоохоронних органів. Метою роботи є не «косметичний ремонт» окремих фрагментів, а спроба запровадити певну систему заходів юридичної відповідальності для протидії порушенням у сфері охорони лісів та обігу деревини. При цьому не лише розглядаються недоліки правозастосування, а й надаються конкретні рекомендації щодо внесення змін до законодавства.Очікується, що запропоновані зміни дадуть змогу покращити ситуацію щодо правового забезпечення діяльності органів держекоінспекції, лісової охорони та правоохоронних органів у сфері застосування норм юридичної відповідальності за лісопорушення.
Практичне значення роботи визначається можливістю безпосереднього використання наведених законодавчих змін для подання на розгляд парламенту. Це дасть змогу оновити чинне лісове та суміжне законодавство, прискорить вивчення питань юридичної відповідальності за правопорушення у галузі лісового господарства.

[embed_doc url=»https://wood.openforest.org.ua/wp-content/uploads/2020/01/storchous_o._udoskonal_yur_vidpovidal_nosti_2016.pdf»]

Сторчоус О.

Похожие записи

Добавить комментарий