Аналіз законодавчої бази мисливського господарства України та розробка покращених пропозицій

У звіті представлено аналіз нормативно-правової бази (список яких опубліковано у додатку 10), оцінку практики правозастосування та ефективність ведення мисливського господарства в Україні. Метою дослідження було вивчення та виявлення проблем організації вітчизняного мисливського господарства, нормативно-правового забезпечення діяльності мисливського господарства, управлінських та соціально-економічних наслідків державного регулювання мисливського господарства в сучасній Україні.
Узагальнено головні причини, що спричиняють неефективне ведення мисливського господарства та гальмують розвиток мисливської галузі, а саме: недосконала нормативно-правова база (відсутність чіткого порядку надання у користування мисливських угідь, затвердження лімітів добування, пропускної здатності, норми добування мисливських тварин); недосконале правове регулювання діяльності державного районного мисливствознавця та єгерської служби у частині боротьби із браконьєрством; відсутність кваліфікаційних вимог до єгерської служби мисливських господарств, дієвого механізму відшкодування збитків, заподіяних мисливськими видами тварин; недосконале правове регулювання надання адміністративних послуг у галузі мисливського господарства (видача щорічної контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання) та неефективне правозастосування уповноважених на це органів державної виконавчої влади (відсутність дієвого державного контролю за вимогами чинного законодавства, дублювання компетенцій органів державної влади тощо); недосконала організація вольєрного господарства і розведення рідкісних видів тварин; недосконалість тлумачень мисливських термінологічних визначень у ЗУ «Про мисливське господарство та полювання», механізму регулювання добування тварин для селекційного та діагностичного відстрілу; уточнення переліку шкідливих видів тварин та тварин, дозволених для добування; порушення правозастосування видачі трофейних листів і організації таксидермії.
На основі консультацій з науковцями, працівниками галузі, представниками громадських організацій встановлено, що вищеназвані причини приводять до збитковості та негативного іміджу мисливської галузі у суспільстві. Запропоновано зміни до нормативно-правової база, спрямовані на екологізацію, прибутковість, детінізацію у веденні мисливського господарства, посилення контролю та відповідальності за дотриманням мисливського законодавства. Сформовано пропозиції та підготовано рекомендації для удосконалення правозастосування органами державної влади у галузі мисливства та для подальшого реформування і розвитку галузі. Представлене дослідження направлене на продовження опрацювання сучасної національної моделі ведення мисливського господарства, яка, крім цього, повинна враховувати найкращий досвід країн Європейського Союзу, що базується на принципах сталого менеджменту природних ресурсів.

[embed_doc url=»https://wood.openforest.org.ua/wp-content/uploads/2020/01/ukraine_hunting_final-report-2014_protsiv.pdf»]

О.Р. Проців

Похожие записи

Добавить комментарий