Аналіз законодавчої бази щодо системи контролю руху деревини в Україні та розробка покращених пропозицій

Представлений звіт підготовлено в рамках програми «Правозастосування та управління в лісовому секторі країн східного регіону дії європейського інструменту сусідства і партнерства-2» (FLEG II) на підставі завдання «Аналіз законодавчо-правових засад формування системи контролю руху деревини в Україні та підготовки пропозицій щодо її розвитку ». Звіт написано на українській мові.
Зокрема, здійснено огляд законодавчих положень, які регламентують формування і функціонування системи контролю руху деревини в Україні. З цією метою опрацьовано управлінські, бухгалтерські і торгові підсистеми обліку та відстежуваності лісопродукції по усьому ланцюгу від виробника до споживача. Розглянуто основі аспекти функціонування системи видачі сертифікату походження та єдиної державної системи електронного обліку деревини. Аналіз доповнено матеріалами опитування широкого кола фахівців лісового господарства, лісопромисловців, аудиторів, представників обласних управлінь лісового та мисливського господарства, підприємства «Укрлісконсалтинг» щодо ефективності і дієвості чинної системи. За результатами виконаної роботи підготовлено аналітичний звіт, який представлено у додатку А, а його короткий виклад міститься в розділі 1 даного звіту. Зокрема, аналіз законодавчих норм і положень, які регламентують функціонування підсистем управлінського, бухгалтерського і торговельного обліку вказує на їхню повноту і достатність у вирішенні завдань контролю лісопродукції, а також придатність для формування спеціалізованих систем попередження незаконного обігу деревини на національному ринку.
На наступному етапі роботи був здійснений аналіз правозастосування Регламенту ЄС з питань деревини та його впливу як на лісову так і на деревообробну галузі. Оцінкою також було охоплено функціонування ланцюгів постачання продукції за схемою лісової сертифікації FSC. Більш ніж десятирічний досвід застосування стандартів лісової сертифікації за цією схемою дозволив оцінити дієвість і ефективність його впливу на ліси і лісове господарство в контексті забезпечення принципів сталого розвитку. Аналіз ґрунтувався на основі опитування працівників лісового господарства, неурядових громадських організацій та інших зацікавлених сторін.
За результатами виконаної роботи підготовлено аналітичний звіт, який представлено у додатку Б, а його короткий виклад міститься в розділі 2 даного звіту.
На заключному етапі підготовлено пропозиції по формуванню рамкової системи контролю руху деревини, яка на відміну від існуючих, відповідає вимогам Регламенту ЄС та дозволяє охопити увесь ланцюг постачання продукції від виробника (лісового господарства) до споживача. Пропозиції були обговорені та отримали підтримку на круглому столі за участю широкого кола зацікавлених сторін. Вони викладені в розділі 3 даного звіту.
Інформаційні повідомлення щодо виконання проектного завдання здійснювалася шляхом підготовки публікацій та розміщення відповідних матеріалів на веб-сайтах. Коротка інформація про цю діяльність зазначена в розділі 4 даного звіту.

[embed_doc url=»https://wood.openforest.org.ua/wp-content/uploads/2020/01/ukraine_timber-flow_final-report_2014_kravets_.pdf»]

П.Кравець

Похожие записи

Добавить комментарий