Особливості формування вільних цін на лісопродукцію

Этот текст отлично иллюстрирует основы  «экономической дендрологии». К рыночному ценообразованию и формированию свободных цен   он никакого отношения не имеет. В СИСТЕМЕ себестоимость рисуют в зависимости от дохода. Было бы интересно посмотреть на расчетную себестоимость двух львовских лесхозов с самой высокой и самой низкой заработной платой, а также послушать пояснения финансистов по этому поводу.  М.П.

Ціни на лісопродукцію, що заготовляється державними лісогосподарськими підприємствами формуються на основі Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах, що належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України,  затверджених наказом Державного агентства лісових ресурсів України від «14» травня 2013 р. № 124.

Вільні ціни на лісопродукцію формуються на рівні попиту, в тому числі згідно затверджених нормативно-правових документів щодо продажу необробленої деревини з врахуванням діючого збору за деревину, витрат на заготівлю, трелювання, навантажування, розвантажування, перевезення на нижній склад, загальновиробничих витрат, адміністративних витрат, витрат на збут та прибуток без обмеження рівня рентабельності.

Фактична собівартість лісопродукції калькулюється в розрахунку на знеособлений кубічний метр деревини, без диференціації по розмірах, породах і сортах. Обумовлено це тим, що всі вказані різновидності лісопродукції виготовляються в єдиному технологічному процесі і в готовому вигляді оцінюються по його завершенні. Крім того, відхилення в собівартості їх заготівель залежно від вказаних факторів незначні (за виключенням діаметра), тому для встановлення цін (цінових співвідношень) між конкретними сортиментами лісопродукції слід враховувати порівняльний аналіз їх якості і споживчих властивостей на умовах відповідного франко.

Оскільки по кожному сортименту одноразово оцінюється декілька різних характеристик (порода деревини, розмір і кількість сучків, наявність і розмір гнилі, розмір кривизни і інші) оцінка дається приближена, якісна, комплексна.

Комплексна якісна оцінка лісоматеріалів круглих використовується для встановлення співвідношення цін між сортиментами. У відповідності з оцінкою сортиментам присвоюється ціновий коефіцієнт. Ціна одного сортименту лісопродукції діаметру та породи, яка є переважаючою у лісових насадженнях підприємства, приймається за базову і йому, як еталону, присвоюється коефіцієнт одиниця. Підприємства лісового господарства самостійно розраховують та затверджують наказом базовий (еталонний) сортимент лісопродукції та шкалу цінових коефіцієнтів. Шкала цінових коефіцієнтів застосовується для визначення співвідношення цін між сортиментами за породами, сортами, діаметрами та іншими параметрами лісопродукції по відношенню до базового. Градацію діаметрів сортиментів лісо- продукції при її обліку, реалізації та встановленні цін приймають відповідно до державних стандартів на лісопродукцію.

Планово-розрахункова калькуляція ціни базового (еталонного) сортименту лісопродукції складається з слідуючих статей:

1.  Сировина і матеріали.

2.  Зворотні відходи (вираховуються).

3.  Покупні матеріали, комплектуючі вироби, напівфабрикати, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій.

4.  Паливо і енергія на технологічні цілі.

5.  Основна заробітна плата.

6.  Додаткова заробітна плата.

7.  Відрахування на соціальні заходи.

8.  Витрати на утримання і експлуатацію устаткування.

9.  Загальновиробничі (цехові) витрати.

10.  Витрати на лісогосподарські роботи і послуги, виконані за власні кошти.

11.  Інші виробничі витрати.

12.  Виробнича собівартість.

Адміністративні витрати.

Витрати на збут.

Всього витрати.

Прибуток.

Ціна.

 

Відділ економіки і фінансів Львівського ОУЛМГ
lvivlis.gov.ua, 17.12.2018

Похожие записи

Добавить комментарий