ПЕРЕХІД НА НОВІ НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ ЯКОСТІ ДЕРЕВИНИ

    Мне кажется черниговский список нормативов длиннее, чем львовский поэтому размещаю. К тому же, есть повод спросить действуют ли сейчас  ТТУ которые приведены на заглавной картинке. Я не вижу их в списке, но приказа об отмене не видел и о нем не читал. Просьба к тем кто владеет информацией: проясните ситуацию. М.П.

Лісова промисловість України з 1 січня 2019 року перейшла на європейські стандарти класифікації та вимірювання лісо- та пилопродукції, що передбачено постановою Уряду «Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України» від 09.12.2014 року №695 та у відповідності до наказу ДП «УкрНДНЦ» від 14.12.2015 р. №184.

У зв’язку з цим розміщуємо перелік нормативних документів (ДСТУ EN,ТУ) для класифікації лісопродукції з 01.01.2019 року.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ (ДСТУ EN, ТУ) ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇЛІСОМАТЕРІАЛІВ КРУГЛИХ З 2019 РОКУ:

ДСТУ EN 1316-1: 2018, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікаціяза якістю. Частина 1. Дуб та бук.

ДСТУ EN 1316-2: 2018, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікаціяза якістю. Частина 2. Тополя.

ДСТУ EN 1927-1: 2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація заякістю. Частина 1. Ялина та ялиця.

ДСТУ EN 1927-2: 2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація заякістю. Частина 2. Сосна.

ДСТУ EN 1927-3: 2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація заякістю. Частина 3. Модрина та псевдотсуга Мензіса (дугласіятисолиста, псевдотсуга тисолиста).

ДСТУ    EN        1310: 2005, Лісоматеріали круглі та пиляні. Метод

вимірювання параметрів.

ДСТУ    EN        1311: 2001, Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи

вимірювання біологічних пошкоджень.

ДСТУ    EN        1315-1-2001, Класифікація за розмірами. Частина 1.

Лісоматеріали круглі листяні (EN 1315-1:1997, IDТ).

ДСТУ EN 1315-2-2001, Класифікація за розмірами. Частина 2. Круглілісоматеріали хвойних порід (EN 1315-2:1997, IDТ).

ДСТУ 4020-2-2001 (рrEN 1309-2:1998), Лісоматеріали круглі тапиляні. Методи обмірювання та визначення об’ємів. Частина 2.Лісоматеріали круглі.

ДСТУ 8416: 2015, ЛІСОМАТЕРІАЛИ КРУГЛІ. ТАБЛИЦІ ОБ’ЄМІВ.

ДСТУ 3071-95, Продукція лісозаготівельної промисловості. Термінита визначення.

ДСТУ    2152-93, Вади деревини та дефекти обробки. Терміни і

визначення.

ДСТУ ISO 8965, Промисловість лісозаготівельна. Технологія.Терміни та визначення.

ДСТУ EN 1309-3, Лісоматеріали круглі та пиляні. Методивимірювань — Частина 3. Характеристики та рівні біологічнихушкоджень.

ТУУ-00994207-001:2018, Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні

характеристики. Класифікація, терміни та визначення, способивимірювання.

ТУУ-00994207-002:2018, Лісоматеріали круглі листяних порід.Класифікація за якістю.

ТУУ-00994207-003:2018, Лісоматеріали круглі хвойних та листянихпорід. Правила класифікації.

ТУУ-00994207-004:2018, Лісоматеріали   круглі.      Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання.

ТУУ-00994207-005:2018, Деревина дров’яна. Класифікація, облік,технічні вимоги.

ДСТУ EN 15234-1:2013, Тверде біопаливо. Забезпечення якості.Частина 1. Загальні вимоги.

ДСТУ EN 15234-5:2018 (EN 15234-5:2012, IDT), Біопаливо тверде.

Контролювання якості палива. Частина 5. Дрова для непромислового використання.

ІНШІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ (ДСТУ ENТУ)

ДСТУ 2034-92, Відходи деревинні. Загальні технічні умови.

ДСТУ ISO 17225-4:2018 (ISO 17225-4:2014, IDT), Тверде біопаливо.Технічні характеристики та класи. Частина 4. Сортування деревнихтрісок.

ДСТУ EN 336:2003, Пиломатеріали конструкційні із хвойних порід ітополі. Розміри. Допустимі відхилення.

ДСТУ EN 1309-1-2001, Лісоматеріали круглі та    пиляні. Метод

вимірювання розмірів. Частина 1. Пиломатеріали (EN 1309-1:1997,IDT).

ДСТУ 4845:2007, Пиломатеріали. Класифікація.

ДСТУ EN 844-3:2004. Лісоматеріали круглі та пиломатеріали.Терміни та визначення понять. Частина 3. Загальні поняття щодопиломатеріалів (EN 844-3:1995, IDT).

ДСТУ 2148-93, Пилопродукція. Терміни та визначення.

ДСТУ EN 12246:2014, ЛІСОМАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДДОНІВ ТА ПАКУВАННЯ. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА ЯКІСТЮ.

ДСТУ EN 12248:2014, ПИЛОМАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГОПАКУВАННЯ. ГРАНИЧНІ ВІДХИЛИ ТА РЕКОМЕНДОВАНІ РОЗМІРИ.

ДСТУ EN 12249: 2014, ПИЛОМАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДДОНІВ. ГРАНИЧНІ ВІДХИЛИ ТА РЕКОМЕНДОВАНІ РОЗМІРИ.

ДСТУ 8417: 2015, ПИЛОМАТЕРІАЛИ ХВОЙНИХ ТА ЛИСТЯНИХПОРІД. ВИМОГИ ДО АТМОСФЕРНОГО СУШІННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ.

ДСТУ 4920: 2008. ПИЛОПРОДУКЦІЯ. ВИЗНАЧАННЯ РАДІАЛЬНОГОТА ТАНГЕНЦІАЛЬНОГО УСИХАННЯ.

ДСТУ 4921: 2008, ПИЛОПРОДУКЦІЯ. ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ СУШІННЯ.

ДСТУ EN 1313-2:2018 (EN 1313-2:1998, IDT), ЛІСОМАТЕРІАЛИ КРУГЛІ ТА ПИЛЯНІ. ДОПУСТИМІ ВІДХИЛИ ТА ПЕРЕВАЖНІ РОЗМІРИ. ЧАСТИНА 2. ПИЛОМАТЕРІАЛИ ТВЕРДОЛИСТЯНИХ ПОРІД.

ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313-1:2010, IDT), КРУГЛІ ТА ПИЛЯНІЛІСОМАТЕРІАЛИ. ДОПУСТИМІ ВІДХИЛИ ТА ПЕРЕВАЖНІТИПОРОЗМІРИ. ЧАСТИНА 1. ПИЛОМАТЕРІАЛИ ХВОЙНИХ ПОРІД.

ДСТУ EN 15234-2:2013, ТВЕРДЕ БІОПАЛИВО. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯЯКОСТІ. ЧАСТИНА 2. ПЕЛЕТИ ДЕРЕВНІ ДЛЯ НЕПРОМИСЛОВОГОВИКОРИСТАННЯ.

ДСТУ EN 15234-3:2013, ТВЕРДЕ БІОПАЛИВО. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯЯКОСТІ. ЧАСТИНА 3. БРИКЕТИ ДЕРЕВНІ ДЛЯ НЕПРОМИСЛОВОГО ВИКОРИСТАННЯ.

ДСТУ EN 15234-4:2013, ТВЕРДЕ БІОПАЛИВО. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯЯКОСТІ. ЧАСТИНА 4. ТРІСКИ ДЕРЕВНІ ДЛЯ НЕПРОМИСЛОВОГОВИКОРИСТАННЯ.

Також повідомляємо всіх лісокористувачів та експортерів, що видача сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій з 01 січня 2019 року буде здійснюватися лише на підставі поданих документів (ТТН), що видані на основі діючих стандартів (ДСТУ та ТУУ).

В разі подачі документів на отриману лісопродукцію (ТТН) зі вказаного періоду по не чинним міждержавним стандартам та технічним умовам управління для недопущення  порушень діючого законодавства змушене буде відмовити експортеру у видачі сертифікату.

chernigivlis.gov.ua, 14 Январь 2019 

Похожие записи

Добавить комментарий