Класифікації та вимірювання деревини хвойних порід та облік деревної сировини. Досвід Польщі

Данный перевод сделан по инициативе М.Попкова, оплачен проектом ФЛЕГ и издан в одном из сборников научно-технической информации НИЦЛ. Класифікації та вимірювання деревини хвойних порід та облік деревної сировини. Досвід ПольщіСкачать…

0 комментариев

Аналіз законодавчої бази щодо системи контролю руху деревини в Україні та розробка покращених пропозицій

Представлений звіт підготовлено в рамках програми «Правозастосування та управління в лісовому секторі країн східного регіону дії європейського інструменту сусідства і партнерства-2» (FLEG II) на підставі завдання «Аналіз законодавчо-правових засад формування…

0 комментариев

Аналіз законодавчої бази мисливського господарства України та розробка покращених пропозицій

У звіті представлено аналіз нормативно-правової бази (список яких опубліковано у додатку 10), оцінку практики правозастосування та ефективність ведення мисливського господарства в Україні. Метою дослідження було вивчення та виявлення проблем організації…

0 комментариев

АНАЛІЗ НОРМАТИВНОГО ПОДІЛУ ЛІСІВ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ

Поділ лісів за функціональним призначенням тісно пов’язаний з лісокористуванням та лісоуправлінням. Визначення цілей лісоуправління для кожної окремої ділянки потребує віднесення лісової ділянки до певної категорії захисності, що в свою чергу…

0 комментариев

Посібник із вимірювання та оцінки якості деревини в круглому вигляді

В Україні виникла нагальна потреба в розробці єдиних стандартів на круглі лісоматеріали, які б відповідали європейським аналогам таких нормативних документів. Це зумовлено появою нових технологій переробки деревини, зростанням вимог до…

0 комментариев

Удосконалення організаційно-правового забезпечення державного контролю в лісовому господарстві

Вступ Державне управління здійснюється шляхом прийняття рішень, їх виконання та контролю за їх виконанням. Загальновідомо, що контроль у будь-якій управлінський системі ведеться з метою перевірки дотримання й виконання поставлених завдань,…

0 комментариев

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА СТАНУ УПРАВЛІННЯ ЛІСАМИ В УКРАЇНІ

Висновки Протягом періоду незалежності, статус центрального органу з питань лісового господарства поступово знижувався. Це відбувалося, як правило, при проведенні чергової оптимізації системи центральних органів виконавчої влади з метою підвищення ефективності…

0 комментариев