Аналіз законодавчої бази щодо системи контролю руху деревини в Україні та розробка покращених пропозицій

Аналіз законодавчої бази щодо системи контролю руху деревини в Україні та розробка покращених пропозицій

Представлений звіт підготовлено в рамках програми «Правозастосування та управління в лісовому секторі країн східного регіону дії європейського інструменту сусідства і…

Аналіз законодавчої бази мисливського господарства України та розробка покращених пропозицій

Аналіз законодавчої бази мисливського господарства України та розробка покращених пропозицій

У звіті представлено аналіз нормативно-правової бази (список яких опубліковано у додатку 10), оцінку практики правозастосування та ефективність ведення мисливського господарства…

АНАЛІЗ НОРМАТИВНОГО ПОДІЛУ ЛІСІВ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ

АНАЛІЗ НОРМАТИВНОГО ПОДІЛУ ЛІСІВ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ

Поділ лісів за функціональним призначенням тісно пов’язаний з лісокористуванням та лісоуправлінням. Визначення цілей лісоуправління для кожної окремої ділянки потребує віднесення…

Удосконалення організаційно-правового забезпечення державного контролю в лісовому господарстві

Удосконалення організаційно-правового забезпечення державного контролю в лісовому господарстві

Вступ Державне управління здійснюється шляхом прийняття рішень, їх виконання та контролю за їх виконанням. Загальновідомо, що контроль у будь-якій управлінський…